QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HỌC VÀ HỌC TẬP
TRÊN NỀN TẢNG JCLASS ONLINE

I. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP JCLASS ONLINE

– Khi đăng ký, học viên cần chú ý xác định rõ lộ trình của khóa học và sắp xếp thời gian theo học đảm bảo lộ trình khóa học.

– Sau khi học viên đóng học phí, học viên như vậy đã đồng ý với quy định về khoá học và lộ trình học tập.

– Học viên cần chú ý check  inbox Facebook, Japankai và Skype thường xuyên để được hướng dẫn vào lớp.

– JClass Online không hoàn lại học phí sau khi đăng ký nếu lý do không thể theo học đến từ phía học viên. Học viên có quyền chuyển nhượng khoá học nếu không theo học được cho cá nhân khác khi học viên tìm được người phù hợp.

II. THAY ĐỔI KHÓA HỌC

– Học viên có thể thay đổi khóa học trước khai giảng 1 tuần và sẽ chịu các chi phí phát sinh do chênh lệch học phí của mỗi khoá học.

* Điều kiện thay đổi khóa học:
1: Học viên chỉ được thay đổi khóa học 7 ngày trước khi khai giảng.
2: Học viên có thể chuyển sang khóa học hoặc lớp học khác có giá trị tương đương hoặc có giá trị cao hơn nếu lớp đó còn trống. Trong trường hợp học viên muốn chuyển sang khóa học có giá trị thấp hơn, JClass Online không hoàn lại học phí chênh lệch.
3: Học viên chỉ được chuyển đổi khóa học một lần duy nhất.
4: Học viên phải chi trả học phí chênh lệch khi chuyển đổi sang khóa học có giá trị cao hơn.

III. NHỮNG NỘI QUY CHUNG VỀ LỚP HỌC

– Học viên nên online trước 1 giờ học, kiểm tra tài khoản Skype, Quizlet, Japankai và kết nối mạng. Nếu có trục trặc kỹ thuật cần liên hệ đến các Sempai hỗ trợ.

– Trong giờ học, học viên thực hiện hoạt động theo sự điều tiết của Sensei, không nói chuyện, không làm việc riêng ảnh hưởng đến lớp học. Chú ý trong việc sử dụng micro.

– Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, luyện tập, làm bài kiểm tra do Sempai và Sensei đưa ra.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG HỢP NGHỈ 

– Trường hợp nghỉ 1 buổi học phải có phép báo về Sensei hoặc Sempai trợ giảng trước giờ học.  Học viên nghỉ có trách nhiệm chủ động học tập và ôn bài. Các Sempai trợ giảng sẽ liên hệ để hỗ trợ các học viên, vì vậy học viên chú ý check Japankai thường xuyên.

– Trường hợp nghỉ hẳn giữa khoá học, học viên cần báo cho Sensei hoặc Sempai đứng lớp để nhận được tài liệu tự học (nếu có). Khi nghỉ hẳn, học viên sẽ ngừng được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo của khoá học (ngừng tham gia group lớp, ngừng tham gia Skype của lớp,…)